Kuvateksti

S-gruppen investerar stora delar av resultatet i tjänster för framtiden

S-gruppens resultat för det första halvåret ökade något från föregående års. Kostnadseffektiviteten förbättrades i företagets samtliga funktioner. S-gruppens investeringar ökade signifikant.

7.8.2018

S-gruppens operativa resultat för januari-juni 2018 var 133 miljoner euro. I fjol var motsvarande resultat 128 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat ökade med knappt 10 miljoner euro och uppgick till 20 miljoner euro. Hela gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning ökade med 2,7 procent från föregående år till 5,6 miljarder euro.

– S-gruppens totalresultat var något bättre än föregående års resultat. I synnerhet SOK:s affärsverksamhet uppvisar en klar positiv ändring från föregående år. Kostnaderna av engångskaraktär som anknyter till nedläggningen av affärsverksamheten i Lettland och Litauen i fjol påverkar inte längre det här årets resultat, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens ökade investeringar och prissänkningarna innebar att handelslagens totalresultat blev något lägre än motsvarande fjolårsresultat.

Den soliga sommaren har fått fart på kunderna, såväl i hemlandet som i närområdena.

– I synnerhet hotellen, terrasserna och de stora sommarevenemangen har lockat folk. VM i fotboll fyllde Sokos Hotellen i S:t Petersburg och det argentinska landslaget med Messi i spetsen gav hotellet lite välkommen synlighet, fortsätter Heikkilä.

Gruppens resultat används t.ex. till effektivisering av logistiken, andra stora digitala projekt och till förnyande av verksamhetsställen. S-gruppen investerade 280 miljoner euro under det första halvåret, 30 miljoner mer än under motsvarande tid föregående år.

– Vi måste investera för att ständigt kunna förbättra vår prestationsförmåga. De möjliggör i sin tur prissänkningar och utveckling av våra tjänster och för oss närmare vår vision: oövervinnelig nytta och bekvämt handlande i den egna butiken, betonar Heikkilä.   

Närmare 161 miljoner euro betalades som bonus till ägarkunderna. Siffran är på fjolårsnivå trots att alkohollagen som trädde i kraft vid början av året förbjuder utbetalning av bonus på alkoholdrycker. Handelslagen i S-gruppen har under början av året justerat sina bonustabeller så, att man nu får fem procent bonus redan för månatliga inköp på 900 euro.

Revolution för mobil betalning på hösten

I höst blir det möjligt att betala inköp med MobilePay i S-gruppens nästan tusen dagligvarubutiker och i gruppens webbutiker. MobilePay fungerar i alla smarttelefoner och med alla bankers kort.

Utvecklandet av andra digitala tjänster som underlättar vardagen för kunderna fortsätter oförtrutet i S-gruppen. I augusti offentliggör vi på S-kanava tjänsten Mina inköp, i vilken ägarkunderna kan följa med sin egen konsumtion och granska sina köp t.ex. produktgruppsvis.

– Det är ju faktiskt kunden själv som har den största nyttan av sina kunduppgifter. Vi vill använda den stora mängden data till förmån för våra medlemmar och erbjuda dem olika tjänster som underlättar livet. Tjänsten Mina inköp är bara ett exempel. Vi är igång med arbetet på många nya tjänster, avslöjar Heikkilä.

S-gruppens största digitaliseringsprojekt, dagligvaruhandelns logistikcenter i Sibbo, tas i bruk i sin helhet under loppet av detta år.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–6/2018

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–6/2018:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 610 miljoner euro (föreg. år 5 464 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,7 procent.

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 140 miljoner euro (föreg. år 119 milj. euro).

 • Det operativa resultatet uppgick till 133 miljoner euro (föreg. år 128 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 280 miljoner euro (föreg. år 246 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 372 034 (föreg. år 2 295 749).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av juni till 41 959 (föreg. år 41 381) personer. S-gruppen sysselsätter under dettas år ca 13 000 sommarjobbare och sommarpraktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1645 (föreg. år 1 630).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2018:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 3 581 miljoner euro (föreg. år 3 449 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 14 miljoner euro (föreg. år -4 milj. euro).

 • Det operativa resultatet (FAS) uppgick till 20 miljoner euro (föreg. år 11 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 71 miljoner euro (föreg. år 25 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av juni 6 586 (föreg. år 6 695) personer.

SOK-koncernens delårsrapport 1–6/2018 publiceras i sin helhet 16.8.2017 på S-kanava.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.