Prisma kassa

Kundpinnarna avskaffas, endast kunden rör kvittot

S-matbutikerna slutar använda kundpinnar vid kassan, och kunderna anvisas att själv ta sitt utskrivna kvitto. Man kan också få kvittot i elektroniskt format. Om föregående kund ännu packar ned inköp, ska man inte ställa sig bredvid, utan vänta tills kunden är klar.

3.4.2020

Alla S-matbutiker kommer tillsvidare att ta kundpinnarna ur bruk. Personalen ser till att betjäningen vid kassorna löper smidigt. Kvittoterminalerna vid kassorna vänds mot kunderna så, att kunderna själva kan ta det utskrivna kvittot i stället för att kassapersonalen räcker det åt dem. På så sätt minskas närkontakten och handlandet blir mer hygieniskt.

Då man handlar, ska man tänka på att hela tiden hålla ett avstånd på minst en meter till de andra kunderna och personalen.

"Man ska inte stå bredvid varandra och packa ned inköp, utan låta den föregående kunden packa ned sina inköp i lugn och ro.. Man ska lugnt vänta på sin tur vid frukt- och grönsaksvågarna, i kassakön och då man ska packa ned sina inköp", påminner Sari Ristaniemi, expert på livsmedelssäkerhet vid S-gruppens detaljhandel.

Börja använda elektroniska kvitton

Genom att börja använda den elektroniska kvittotjänsten, kan man avstå från de utskrivna köp- och garantikvittona som man får vid kassan. Man kan aktivera de elektroniska kassakvittona i S-mobil och genom att uppdatera S-Förmånskortet vid S-Förmånskortsterminalen på S-Förmånskortsterminalen i butiken.

Man får elektroniskt kvitto på S-gruppens verksamhetsställen Prisma, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Kodin Terra, Sokos, Emotion och ABC.

Man kan helt avstå från papperskvitton om man har ett S-Förmånskort med betalegenskaper (Visa Debet eller Credit) eller MobilePay.

Man kan också betala med telefonappen MobilePay vid S-gruppens alla matbutiker. MobilePay har också information om att kunden har avstått från papperskvitton. Kvittona lagras i S-mobils elektroniska kvittoarkiv och skrivs inte ut.

Så här börjar du använda elektroniska kassakvitton:

  1. Öppna S-mobil på din telefon (eller ladda ned den från butiken där appar finns), gå till Inställningar i Minä-menyn och ta tjänsten i bruk enligt anvisningarna. I fortsättningen får du kassakvittot till din telefon ca en minut efter slutförd betalning. Som inloggad på dina egna uppgifter kan du granska kvittona via S-mobil med telefonen .

  2. Aktivera papperslöst handlande i S-mobil, om du vill avstå helt från papperskvitton. t.ex. i samband med ett butiksbesök, genom att lägga S-Förmånskortet Visa i S-Förmånskortsterminalens chipläsare och trycka F1.

Elektroniska kvitton är också en positiv ekologisk åtgärd. Till dags dato har redan ca 350 000 ägarkunder i S-gruppen tagit tjänsten i bruk – det innebär att drygt 4000 kilometer kvitton inte behöver skrivas ut under årets lopp.


Bilder: Lari Lappalainen

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.