Kunderna lyfte försäljningen av fisk i S-gruppen till nya höjder

Kunderna lyfte försäljningen av fisk i S-gruppen till nya höjder

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-juni uppgick till 5 665 miljoner euro, en ökning med 1 procent från föregående år. Störst var försäljningsökningen inom resebransch- och bespisningsverksamheten.

8.7.2019

– Inom dagligvaruhandeln var ökningen av fiskförsäljningen till en ny nivå en stark prestation. Vi började utveckla sortimentet av inhemsk fisk och sortimentets kvalitet i maj, och kunderna har gett den nya given ett otroligt gott mottagande. Det råder god efterfrågan på ekologiskt och hälsosamt, och det bevisar den historiskt kraftiga försäljningsökningen inom denna enskilda produktgrupp. Försäljningen av fisk har från vecka till vecka legat hela 20 procent över fjolårets siffror, berättar Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Som helhet ökade S-gruppens dagligvaruhandel sin försäljning i Finland med 1,2 procent och uppgick till 3 604 miljoner euro.

S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet nådde den snabbaste tillväxten. Hotellverksamheten var fortsatt livlig, och restaurangernas försäljning lyckades bra trots den skarpa konkurrensen i branschen. Gruppen har skapat nya intressanta restaurangvarumärken och genomfört lyckade förnyelser av gamla bekanta, t.ex. Rosso och Amarillo. I synnerhet bekvämt ätande är fortfarande på frammarsch, och inom den sektorn har S-gruppen ett mångsidigt utbud genom egna kedjor och ett brett franchisingsamarbete.

S-gruppen välkomnade den obligatoriska ursprungsmärkningen av kött som serveras i restauranger, Transparensen ger satsningen på inhemskt ökad tyngd: som exempel kan nämnas att ABC-restaurangerna redan i flera år har använt enbart inhemskt kött.

Resebransch- och bespisningsverksamheten uppvisade en sammanlagd försäljning på 398 miljoner euro, en ökning med 3,0 procent. Restaurangernas försäljning ökade med 2,7 procent.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-6/2019

AffärsområdeFörsäljning (milj. €, hela S-gruppen)Förändring från 1-6/2018 (%)
Markethandeln*3 990,780,8
Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln832,561,3
Resebransch- och bespisningsverksamheten397,973,0
Varuhus- och fackhandeln133,76-3,5
Övriga309,471,3
S-gruppen totalt5664,541,0

* I siffran ingår marketenheternas försäljning av  daglig- och bruksvaror i Finland, Ryssland och Estland.

** I siffran ingår hotellens och restaurangernas försäljning i Finland, Ryssland och Estland.

Delårsresultaten för S-gruppen och SOK-koncernen publiceras onsdag 7.8.2019.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.