Kuisma Niemelä avgår från posten som koncernchef SOK

Kuisma Niemelä avgår från posten som koncernchef SOK

Kuisma Niemelä, koncernchef SOK, av går från sin post. SOK:s förvaltningsråd har beviljat Niemelä avsked på dennes egen begäran. Koncernchefens uppgifter sköts tillsvidare av hans ställföreträdare Antti Sippola, chef för SOK:s affärsverksamhet.

17.9.2013

Koncernchef Kuisma Niemelä motiverar sitt beslut att avgå med de krav som genomförandet av den nya strategin ställer.

– Handelsbranschen genomgår för närvarande de senaste decenniernas kraftigaste brytningsskede, och inom handeln med bruksvaror utmanar utländska webbutiker på allvar de inhemska aktörerna. Därför har vi i S-gruppen utarbetat en strategi som svarar på utmaningen och vars genomförande nu kräver massor av ny energi. Jag tror ändå att den kooperativa S-gruppen, som ägs av sina kunder, visar hur nödvändig aktör den är i synnerhet i en tid av ekonomiskt trångmål som denna.

– Själv tänker jag nu andas ut, se mig omkring i lugn och ro, arbeta vidare på ofullbordade projekt och ta itu med facklitteraturen som väntar i mitt hem. Också framöver tänker jag vara en aktiv och lojalt kritisk ägarkund i mitt handelslag.

Matti Pikkarainen, ordförande för SOK:s förvaltningsråd, är ledsen över Niemeläs beslut, men förstår motiveringarna.

— Det är värt all högaktning att en erfaren och kunnig företagsledare som Kuisma Niemelä vågar ta ett sådant beslut. De senaste åren har varit arbetsdryga i SOK, och säkert mycket påfrestande. Vi har gått igenom många fundamentala förändringar och framgångsrikt utvidgat vår affärsverksamhet i närområdena, men vi står nog inför ytterligare omvälvningar.

Enligt Pikkarainen har SOK:s förvaltningsråd redan satt igång processen för tillsättande av en ny koncernchef.

Mer information:

Kuisma Niemelä, koncernchef SOK, tfn 010 76 80200Matti Pikkarainen, ordförande för SOK:s förvaltningsråd, tfn 040 550 2932

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.