Pidä huolta -kampanja

Kampanjen Ta hand om de ungas inre utmanar hela Finland att främja psykisk hälsa bland unga – S-gruppen och LokalTapiola donerar 500 000 euro

Coronatiden har gjort att allt fler unga mår dåligt och känner ångest. Det här märks som långa köer i tjänster som erbjuder hjälp med låg tröskel vid psykiska problem i hela landet. Kampanjen Ta hand om de ungas inre är Toivon Kärki rf:s och MIELI rf:s gemensamma välgörenhetsutmaning för att i samarbete med över 70 finländska artister samla pengar till arbetet för de ungas psykiska hälsa. S-gruppen och LokalTapiola som understöder kampanjen donerar ett startkapital på 500 000 euro till kampanjen och uppmuntrar alla finländare att delta i välgörenhetsutmaningen.

21.9.2021

Målet med den rekordstora kampanjen är att förbättra ungas möjligheter att få hjälp. Donationerna i kampanjen går oavkortat till MIELI rf:s Mental-chatt (Sekasin-chatt), en chatt som för närvarande bäst kan hjälpa unga i en svår livssituation.

Kärnan i kampanjen är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta som ges ut 22.9 klockan 00.00. Över 70finländska artister deltar i kampanjen, till exempel JVG, Anna Puu, Elastinen, Sanni, Lauri Tähkä och flera andra.

“Unga behöver nu stöd mer än någonsin. Förutom att unga tar oftare kontakt så har coronapandemin även lett till mer oro bland de unga samt ett ökat behov av stöd. Vi måste erbjuda unga hjälp med låg tröskel och vidta åtgärder som stöder ungas psykiska hälsa. Vi är hänförda och tacksamma över att artisterna i kampanjen Ta hand om de ungas inre på ett nytt sätt förenar företag och privatpersoner att med gemensamma krafter hjälpa unga”, säger verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi vid MIELI rf.

”Stora arbetsgivare måste ta ansvar även under coronatiden eftersom S-gruppen ensam erbjuder de första arbetserfarenheterna till tusentals unga och skolelever varje år. Vi måste ta hand om de unga, bry oss om dem och lyssna på dem. Den här kampanjen är ett konkret sätt att göra det. Tillsammans har handelslag, våra samarbetspartner och medlemmar i handelslag en enorm kraft att påverka ungas hälsa”, säger hållbarhetsdirektör Nina Elomaa vid S-gruppen.

S-gruppens företagsdonation består av donationer från regionhandelslag på olika orter i Finland och av en donation från SOK. Välgörenhetsutmaningen syns och hörs på S-gruppens verksamhetsställen och kanaler i Finland under hösten 2021. S-gruppen uppmuntrar sina ägarkunder och partner att delta i kampanjen.

Endast var femte ung fick hjälp

Till följd av coronatiden har antalet kontakter från unga till olika kristjänster ökat och fallen blivit allvarligare. Till exempel förra året tog unga cirka 170 000 gånger kontakt på Mental-chattensom erbjuder krishjälp, men endast var femte av kontakterna kunde besvaras.

Vem som helst kan delta i kampanjen genom att donera pengar på webbplatsen pidahuolta.fi eller per sms. Du kan även hjälpa unga genom att lyssna på låten Pidä huolta i streamingtjänster.

De insamlade medlen riktas till MIELI rf:s akuta arbete för att främja ungas psykiska hälsa, den riksomfattande Mental-chatten, en samtalstjänst som har låg tröskel och som uppskattas av unga. Dessutom stöds förebyggande arbete för psykisk hälsa och utveckling av ungas färdigheter att ta hand om den egna psykiska hälsan.

S-gruppen har länge satsat på psykisk hälsa

S-gruppen har länge satsat på psykisk hälsa och skapat verktyg för att främja arbetsförmågan, arbetslivsfärdigheterna och engagemanget i arbetslivet bland unga arbetstagare under 25 år. För fyra år sedan tog projektet Nuori mieli työssä itu med utmaningar med ökad psykisk ohälsa bland unga. Projektet tog fram information och verktyg för att stödja ungas arbetsförmåga i samarbete med unga. Med hjälp av informationen var det också möjligt att förbättra chefers färdigheter att bemöta och stödja unga. I projektet deltog flera samarbetspartner, även MIELI rf.

Tilläggsinformation:

 • Nina Elomaa, hållbarhetsdirektör, S-gruppen, nina.elomaa(at)sok.fi

 • Jutta Kajander, kommunikationsspecialist, MIELI rf, +358 40 801 4429, fornamn.efternamn@mieli.fi

pidahuolta.fi

#pidähuolta

De ungas nöd märks i kristjänster: 

 • År 2020 tog unga 170 000 gånger kontakt med Mental-chatten som är en krishjälp med låg tröskel, men endast var femte av kontakterna kunde besvaras. År 2020 ökade antalet kontakter med cirka en fjärdedel.

 • År 2021 hade Mental-chatten även den mest brådskande julimånaden någonsin. Antalet kontakter var 12 000.

 • I Mental-chatten har man även märkt att coronapandemin verkar ha lett till att fallen är allvarligare än tidigare. Unga som mått dåligt tidigare har börjat må ännu sämre under coronatiden. Likaså är ensamma unga nu ännu ensammare än tidigare. 

 • Vid sidan av Mental-chatten är det just nu många unga vuxna som ringer Kristelefonen. Den vanligaste orsaken till att unga tar kontakt är att de mår dåligt och känner ångest.

 • Restriktionerna till följd av coronapandemin har förändrat vardagen, vilket varit tungt för många unga. Distansundervisning, att inte kunna träffa kompisar, osäkerheten kring framtiden och oron över den personliga hälsan och närståendes hälsa har varit slitsamt. 

Välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre

 • Välgörenhetsutmaningen Ta hand om de ungas inre är ett samarbetsprojekt mellan artister, privatpersoner och företag som saknar motstycke. Målet är att bidra till det akuta arbetet för att stöda ungas psykiska hälsa.

 • Kärnan i välgörenhetsutmaningen är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta.

 • Över 70 finländska artister deltar i låten.

 • Låten har producerats av Jukka ImmonenAntti RZY RiihimäkiJurek och Eppu Kosonen.

 • Bakom projektet ligger Toivon Kärki rf och MIELI Suomen Mielenterveys rf. S-gruppen och LokalTapiola är välgörenhetsutmaningens samarbetspartner och donerar 500 000 euro som startkapital för kampanjen.

Hur kan jag donera? 

 • Bekanta dig med olika sätt på webbplatsen pidähuolta.fi.

 • Du kan donera 10 euro genom att skicka textmeddelandet MIELI till 16499. 

 • Du kan även hjälpa unga genom att lyssna på låten Pidä huolta i streamingtjänster: streamingersättningar för låten och musikvideon går till donationspotten. 


Bilder: Pidä huolta -kampanja

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.