Direktör för internationella ärenden Anne Santamäki organisationsråd

Direktör för internationella ärenden Anne Santamäki organisationsråd

2.12.2011

Republikens president har 02.12.2012 förlänat diplomekonom Anne Santamäki, SOK:s direktör för internationella ärenden med ansvar för företagets relationer med kooperativa organisationer i utlandet, organisationsråds titel och värdighet.

Organisationsrådet Anne Santamäki har verkat i olika uppdrag i affärsvärlden i närmare 40 år. Efter avlagd diplomekonomexamen arbetade hon som marknadsundersökare på Marketindex Oy. År 1980 övergick Santamäki till VR, där hon först arbetade som marknadsplaneringschef och senare som marknadsföringschef för persontrafiken bl.a. hade ansvar för utvecklandet av det nya Intercitykonceptet. Santamäki har varit anställd på SOK sedan 1990, då hon inledde sin karriär som chef för Marknadsföringstjänster med ansvar för SOK:s interna reklambyrå och undersökningstjänsterna. Hon var med om att skapa det nya S-Förmånskortssystemet och S-gruppens nationella sponsringsstrategi. År 1999 övertog hon ansvaret för S-gruppens och hela den finländska kooperationens intressebevakning i internationella kooperativa organisationer.

Organisationsrådet Anne Santamäki har varit verksam inom Euro Coop, intresseorganisationen för konsumentkooperativ i Europa sedan 1999; hon arbetade först som styrelseledamot och blev år 2003 utsedd till vice ordförande. Från 2006 till 2010 var Santamäki ordförande för Euro Coop, och från 2010 har hon varit medlem av organisationens presidium. Från 2001 till 2010 var Santamäki vice ordförande i ICA:s europeiska regionorganisation Cooperatives Europe. År 2010 valdes Anne Santamäki till ordförande för Consumer Co-operatives Worldwide (CCW), en global organisation för konsumentkooperativ. Från år 2010 har Santamäki också varit medlem av den globala styrelsen för den Internationella Kooperativa Alliansen (ICA).

Anne Santamäki är en uppskattad person och en efterfrågad föreläsare inom såväl den inhemska som den europeiska och globala kooperativa gemenskapen. Hon har haft flera förtroendeuppdrag, bl.a. medlemskap i Förbundet för finskt arbete och Advisory Board för Savonlinna Opera Festival. Hon är också medlem av Museet för nutidskonst Kiasmas Advisory Board och av Levikintarkastus Oy:s nämnd för upplagekontroll.

Ytterligare information:Direktör Suso Kolesnik, SOK Rykte och hållbar utveckling, tfn +358 50 388 3188, suso.kolesnik@sok.fi

www.s-kanava.fi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.