Kuvateksti

Bruksvaruhandeln och hotellen lyfte S-gruppens resultat

Den goda resultatutvecklingen inom bl.a. bruksvaruhandeln och hotellen förbättrade S-gruppens fjolårsresultat.

10.2.2017

S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2016 till 290 miljoner euro, året innan var det 265 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat åter steg till 29 miljoner euro efter att ha varit 17 miljoner euro året innan. Hela gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning ökade ´med två procent från föregående år och var något över 11 miljarder euro.

SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä var tillfreds med S-gruppens förbättrade rörelseresultat.

– Vår dagligvaruhandel lyckades hålla sitt resultat nära nog på fjolårets nivå, och inom våra andra funktioner har utvecklingen varit positiv. Särskilt glad är jag över resultatutvecklingen inom vår bruksvaruhandel och våra hotell. Utvecklingen i Sokos och Emotion avviker från den allmänna trenden inom varuhusverksamheten, och kedjornas resultat är nu åter positivt.

Också kedjan ABC:s resultatutveckling var god, också om de avreglerade öppettiderna och de sänkta världsmarknadspriserna på bränslen sänkte kedjans försäljning.

S-gruppens strategiska drag, att sänka matpriserna genom att ge avkall på sin egen marginal, har varit en klar framgång.

– Den sänkta prisnivån på mat har tillsammans med de längre öppettiderna klart ökat antalet kunder hos vår markethandel. Den ökade försäljningen har delvis kompenserat inverkan av de minskade marginalerna på vårt resultat, säger koncernchef Heikkilä.

S-gruppens investeringar uppgick till 511 miljoner euro, att jämföra med 558 miljoner euro år 2015. Investeringarna hade också betydande indirekt sysselsättande inverkan.

Mindre svinn, mer bonus

De sänkta verksamhetskostnaderna har stött den goda resultatutvecklingen inom S-gruppen. Man har effektiviserat verksamheten genom att sänka kostnaderna för t.ex. energi, IT och marknadsföring. De ökade inköpsvolymerna och det minskade svinnet har också bidragit till de sänkta kostnaderna.

– Vi strävar efter att minska matsvinnet inom vår verksamhet med fem miljoner kilogram fram till år 2020. Det minskade svinnet har redan nu sparat S-gruppen miljontals euro, säger Heikkilä. 

Ägarkunderna i S-gruppens handelslag fick varje dag närmare en miljon euro i bonus. Totalt betalades 353 miljoner i bonus under året, tio miljoner euro mer än föregående år. Räknar man med även betalningssättsförmånen, räntan på andelskapitalet och utdelningen av överskott, mottog ägarkunderna totalt 394 miljoner euro i reda pengar.

Utom på att säkra matvaruhandelns priskonkurrensförmåga satsar S-gruppen år 2017 på utveckling av sortimenten, förbättrad kvalitet och bättre kundtillfredsställelse.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1-12/2016

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen)

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 020 miljoner euro (föreg. år 10 804 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,0 procent.

 • Det operativa resultatet uppgick till 290 miljoner euro (föreg. år 265 milj. euro).

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 292 miljoner euro (föreg. år 299 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 511 miljoner euro (föreg. år 558 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 292 039 (föreg. år 2 225 506).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 37 839 (föreg. år 37 758) personer. I sommar kommer S-gruppen att ha totalt över 10 000 sommaranställda.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 633  (föreg. år 1 632).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7 074 miljoner euro (föreg. år 7 038 milj. euro).

 • Omsättningen ökade med en procent.

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 29 miljoner euro (föreg. år 17 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 23 miljoner euro (föreg. år 9 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 93 miljoner euro (föreg. år 48 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av året 7 280 (föreg. år 7 767) personer.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.