Allt fler användare av S-Förmånskortet väljer S-Banken

Allt fler användare av S-Förmånskortet väljer S-Banken

16.8.2011

T.o.m. slutet av juni hade S-Banken beviljat 788 000 kunder till S-gruppen ett S-Förmånskort Visa. Under årets sex första månader beviljade S-Banken 123 000 nya Visakort. Ännu fler innehavare av S-Förmånskortet hade börjat använda S-Bankens webbank. Vid slutet av juni använde närmare en miljon finländare S-Bankens bankkoder.

– För oss var det viktigt att S-Förmånskortet har blivit ett allt populärare betalningsmedel. Jag tror att vi har goda chanser att fortsättningsvis öka vår marknadsandel på den finländska bankmarknaden", säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula

Vid slutet av året fanns det 2 431 miljoner euro i depositioner på konton i S-Banken.

S-Bankens soliditet var vid slutet av året 19,3 %, dvs. betydligt högre än det officiella minimikravet på banker, 8,0 procent.

– Under de senaste årens oroliga tider i världsekonomin har soliditeten blivit allt viktigare för bankerna. I S‑Bankens värdevärld har tryggheten stor betydelse, och vi kommer även i fortsättningen att satsa på en fortsatt god soliditet.

S-Banken förbättrade sitt resultat under början av året. Resultatet för de första sex månaderna var 7,1 miljoner euro. Det motsvarande fjolårsresultatet uppgick till 3,6 miljoner euro. Till resultatutvecklingen bidrog bl.a. det ökade (+ 84,4 %) räntebidraget och ökningen av arvodesintäkterna för banktjänster (+ 23,3 %).

S-Banken i siffror 30.6.2011:2 378 560 kunder787 533 beviljade S-Förmånskort Visa994 919 användare av bankkoderDepositionsstock 2 431 miljoner euro19,3 %soliditet

Mer information:Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.