Alueelliset ja paikalliset tavarantoimittajat - S-ryhmä
Alueelliset ja paikalliset tavarantoimittajat

Alueelliset ja paikalliset tavarantoimittajat

Hyvä yhteistyökumppani,

tästä osiosta löydätte tarvittavan ohjeistuksen, linkit ja pohjat tuoteuutuuksien tuotetietojen toimittamiseen S-ryhmälle. Osio ja ohjeistus on tarkoitettu vain alueellisille ja paikallisille S-ryhmän vähittäiskaupan tavarantoimittajille, jotka tarjoavat tuotteitaan myyntiin suoraan alueosuuskaupoille. Vähittäiskaupan ketjuvalikoimiin tulevat tuotteet käsitellään SOK:lla ja näiden tarjoamiseen ja tuotetietojen toimittamiseen on eri prosessi, eikä tämä ohjeistus käsitä ketjuvalikoimatuotteita.

Tavarantoimittajan tehtävät tiivistettynä

  1. Rekisteröitykää S-ryhmän tavarantoimittajaksi web-lomakkeella.
  2. Mikäli olette epävarma, oletteko jo rekisteröityneet, voitte ottaa yhteyttä Ässätukeen asian selvittämiseksi.
  3. Täyttäkää toimittamienne tuotteiden tiedot tältä sivustolta löytyvälle Excel-lomakkeelle.
  4. Lähettäkää täytetty tuotetietolomake S-ryhmälle tuotetietoportaalin kautta. Kutsu portaaliin toimitetaan tavarantoimittajaksi rekisteröinnin jälkeen sähköpostitse.
  5. Toimittakaa täytetty tuotetietolomake alueosuuskaupan yhteyshenkilölle.
  6. Toimittakaa halutessanne tuotekuvat S-ryhmälle.

Alla on kuvattuna kukin tehtävä tarkemmin.

Paikallisen/alueellisen tavarantoimittajan rekisteröinti

Pyydämme teitä toimittamaan yrityksenne perustiedot web-lomakkeella, jotta saamme perustettua tiedot järjestelmiimme. Tietojen perustaminen vie 1-3 arkityöpäivää.

Mikäli olette epävarma, oletteko jo rekisteröityneet S-ryhmän tavarantoimittajaksi, voitte tarkistaa asian ottamalla yhteyttä Ässätukeen. Toimittajaksi rekisteröityminen tulee tehdä vain kerran. Muutokset toimittajatietoihin ilmoitetaan Ässätukeenja alueosuuskaupan yhteyshenkilöille.

Tuotetietojen toimittaminen S-ryhmälle

Kun yrityksenne on perustettu järjestelmiimme, saatte tästä tiedon sähköpostiinne ja pyynnön ladata tuotetiedot tuotetietolomakkeella tuotetietoportaaliin. Toimittakaa sama täydennetty tuotetietolomake myös osuuskaupan yhteyshenkilölle, jonka kanssa olette sopineet tuotteiden toimittamisesta osuuskaupan valikoimiin.

Jatkossa valikoimiin tulevien paikallisten uutuustuotteiden tuotetiedot toimitetaan aina tuotetietopohjalla tuotetietoportaaliin sen lisäksi, että ne toimitetaan osuuskaupalle, joka avaa tuotteet nykyisiin järjestelmiin.

Jos tuotetietonne löytyvät GS1:n Synkka-tuotetietopankista, saadaan tuotetiedot sitä kautta, eikä erillistä tuotetietolomaketta tarvitse täyttää. Lisätietoja Synkka-tuotetietopankista löydätte osoitteesta www.gs1.fi.

Toistaiseksi emme kerää tuotetietoja seuraavista tuoteryhmistä:

  • tuotteet, joilla ei ole omaa myynti-EAN-koodia
  • palvelutiskiin menevistä punnittavista/irtomyyntituotteista
  • paistopistetuotteista
  • myymälässä punnittavista hedelmistä ja vihanneksista

Valitkaa oikea tuotetietolomake tuotteenne tyypin perusteella:

Tuotetietolomakkeelta löydätte tarvittavat ohjeet sekä esimerkkituotteen riviltä 16. Aloittakaa tietojen täyttäminen riviltä 17 eteenpäin. Älkää lisätkö/poistako tuotetietolomakkeesta sarakkeita tai välilehtiä. Välilehtiä ei tule myöskään siirrellä. Käykää tietojen osalta kaikki välilehdet läpi ja tallentakaa lomake tietokoneellenne ennen tuotetietoportaaliin lataamista.

Tuotetietoportaali

Teille toimitetaan kutsu kirjautua tuotetietoportaaliin toimittajaksi rekisteröinnin jälkeen. Kirjautukaa portaaliin ensimmäisen kerran kutsussa olevan linkin kautta. Jatkossa voitte kirjautua portaaliin suoraan palvelun etusivulta.

Tuotetietoportaalin käyttöohjeet

Mikäli ette ole saaneet kutsua portaaliin tai kirjautumisessa on ongelmia, voitte olla yhteydessä Ässätukeen.

Järjestelmä tarkistaa automaattisesti tuotetietolomakkeella annetut tiedot. Mikäli tiedoissa on ollut virheitä tai puutteita, saatte siitä sähköpostiinne virheraportin. Raportin tulkitsemiseen ja virheiden korjaamiseen on luotu ohjevideo.

Tuotekuvat

Mikäli haluatte toimittaa tuotteistanne tuotekuvat, jotka tulevat näkyviin verkkokanavissa (Foodie.fi) tuotteen tultua myyntiin, menetelkää tuotekuvaohjeistuksen mukaan (kuvausohjeet päivittäistavaralle ja käyttötavaralle). Tuotekuviin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä SOK Tietosisältöön marketcontent@sok.fi.

Esimerkkejä tuotetietojen näkyvyydestä Foodie.fi:stä.

Taustaa

S-ryhmä ottaa käyttöön koko vähittäiskaupan alueelle uuden yhtenäisen tietojärjestelmäkannan. Tavoitteenamme on parantaa toiminnanohjaustamme ja kehittää toimintaamme. Uusi tietojärjestelmämme vaatii tuote- ja tavarantoimittajatiedoilta nykyistä kattavampia tuotetietoja.

Tietojen eheys ja oikeellisuus ovat edellytys valikoimissa olevien tuotteiden tilaus-toimitusliikenteelle sekä myynnille. Sen lisäksi tuotteita voidaan näyttää verkkokanavissa. Sähköisen tuotetiedon vaatimus on sama, mitä kuluttajapakkauksissa tuotteesta on esitettävä kuluttajille. Tietojen on oltava ajan tasalla ja vastattava kuluttajapakkauksen tuotetietoja.

Tukiasioissa tavarantoimittajat ovat yhteydessä Ässätukeen 24/7

sähköposti: assatuki.partner@sok.fi
puhelin: 010 76 80500

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.