Facebookin yhteisösivuja koskeva tietosuojainformaatio - S-ryhmä

S-ryhmän ja Facebookin tietosuojainformaatio

Tämä tietosuojainformaatio koskee S-ryhmän Facebook -yhteisösivuja ja Facebookin viestipalveluita. Tällaisia tilanteita on silloin, jos tykkäät jostain S-ryhmän Facebook -sivusta tai liityt jonkin S-ryhmän Facebook -yhteisön jäseneksi tai faniksi tai keskustelet S-ryhmän toimipaikan tai brändin kanssa viestipalveluissa.

Rekisterinpitäjä

Facebook ja S-ryhmä ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen sekä viestipalveluiden osalta.

S-ryhmä koostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan lisäksi eri S-ryhmänä kuuluvista yhteisöistä, kuten osuuskaupoista, jotka voivat hallinnoida Facebook -palveluita itsenäisesti. Kunkin sivun osalta näet rekisterinpitäjänä toimivan S-ryhmään kuuluvan yhteisön ("S-ryhmä") kyseisen toimipaikan tai brändin Facebook-sivun lisätiedoista.

Facebook käsittelee tietoja tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksia Facebookissa. S-ryhmä vastaa viestien sisältöjen käsittelystä.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus, peruste, tietolähteet ja käsiteltävät tiedot

S-ryhmä käsittelee yhteisösivustojen ja viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja ainoastaan S-ryhmän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai Facebookissa tapahtuvaan asiakaspalveluun.

S-ryhmä saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen Facebookille ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut Facebookissa rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa oma-aloitteisesti muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa.

Facebookissa henkilötietoja käsitellään S-ryhmän oikeutetun edun perusteella. S-ryhmä voi järjestää kilpailuja Facebookissa, jolloin tietoja käsitellään kilpailun yhteydessä ilmoitetun erillisen tietosuojaselosteen mukaan. S-ryhmä ei käsittele Facebookin tietoja Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin ilman asiakkaan suostumusta ja informointia. S-ryhmä saattaa käyttää sosiaalisen median hallintatyökaluja Facebookin hallinnoimiseksi.

S-ryhmä ei siirrä tietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.

Henkilökohtaiseen asiointiin tai henkilötietoja (kuten nimi, osoite, puhelinnumero) sisältäviin viesteihin on käytettävä S-ryhmän palautelomaketta: https://www.s-kanava.fi/web/s/palautelomake, jotta S-ryhmä voi varmistua viestien luottamuksellisuudesta ja tietoturvallisuudesta.

Rekisteröity voi rajoittaa henkilötiedon käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää viestipalvelussa toimipaikkaa tai brändiä poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin • Oikeus tietojen oikaisemiseen • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen • Vastustamisoikeus • Oikeus tietojen poistamiseen • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, rekisteröity voi olla yhteydessä Facebookiin, joka vastaa ensisijaisesti rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta: www.facebook.com/privacy/.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle: tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

S-ryhmän tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

Lisätietoja S-ryhmän tietosuojakäytännöistä ja henkilötietojen käsittelystä löydät: www.s-ryhma.fi/tietosuoja.

Päivitetty 12.5.2020

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.