S-ryhmä - S-ryhmä
Klimat
Hållbarhet

Klimat

Klimatförändringen verkar redan nu

Snabba motåtgärder mot klimatförändringen är en av FN:s huvudmålsättningar för hållbar utveckling. Problemet är globalt, men alla kan göra sin andel. Företagen har särskilt stor betydelse.

Yhteiskunnan hyväksi

Utsläpp

Vi har förbundit oss till att minska våra utsläpp n u och i framtiden.

Vi har minskat våra utsläpp med 38 procent från 2015 års nivå. Vår målsättning är att vi senast vid slutet av år 2030 ska ha lyckats minska utsläppen med hela 60 procent från 2015 års nivå.

Vi effektiviserar vår energiförbrukning, ökar andelen förnybar energi, minskar kontinuerligt vårt matsvinn och förbättrar återvinningen av material för att minska utsläppen av vår verksamhet.

60 %

Minskning av utsläppen

Vår målsättning är att utsläppen ska minska med 60 % från år 2015 till år 2030.

1000 000

Ton mindre utsläpp

Tillsammans med våra partner strävar vi efter att år 2030 ha minskat utsläppen med 1 000 000 ton från 2015 års nivå.

30 %

Effektivare utnyttjande av energin

År 2030 ska vi ha effektiviserat den relativa energiförbrukningen med 30 % från 2015 års nivå.

80 %

Förnybar energi

Senast vid slutet av år 2025 ska vi producera 80 % av vår elförbrukning med egen förnybar vind- och solenergi.

80 %

Återvinningsgrad

Senast vid slutet av år 2025 ska vi återvinna 80 procent av vårt avfall som nya råvaror.

Hyvinvointi ja terveys

Energieffektivitet

Vi tar hänsyn till energieffektiviteten både som en del av vår dagligas verksamhet och då vi bygger nya verksamhetsställen och planerar renoveringar. I praktiken följer vi upp förbrukningen av el, värme och vatten vid snart sagt alla våra verksamhetsställen. På så vis kan vi identifiera de största energislukarna och förbättringsobjekten. Vi undersöker och testar ständigt nya lösningar.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous

Förnybar energi

Ungefär 60 procent av elenergin vi använder produceras med förnybar energi. S-gruppen har redan i flera år investerat i egen vindkraft och nu också i solenergi. Vindkraft är ett av de viktigaste sätten att minska koldioxidutsläpp från S-gruppens fastigheter.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.