Återvinningsekonomin - S-gruppen
Återvinningsekonomin
Hållbarhet

Återvinningsekonomin

Återvinningsekonomin

S-gruppen förverkligar redan nu på många sätt den effektiva återvinningen av råvaror och resurser som ingår i återvinningsekonomin. Samtidigt ser vi hela tiden på nya verksamhetsmodeller som anknyter till återvinningsekonomin och med vilka man kan hålla värdefulla råvaror och resurser att allt längre och allt effektivare hållas kvar i kretsloppet.

Att återvinna 80 procent av vårt avfall till nya råvaror är en av våra målsättningar. Det har en betydande inverkan, eftersom bara de produkterna som S-gruppen importerar från andra länder är inslagna i 50 000 ton förpackningsmaterial.

99 %

Avfallets nyttoanvändningsgrad

Bioavfall, papp och papper, energiavfall och blandavfall är de vanligaste typerna av avfall från vår verksamhet. Största delen av det avfall som uppstod i Finland styrdes till återvinning som material eller energi.

73 %

Avfallets återvinningsgrad

Över 70 procent av avfallet som uppstår av vår verksamhet styrs till tillverkning av nya produkter och förpackningar.

80 %

Målsättning för återvinningsgraden

Vi strävar efter att senast vid slutet av år 2025 återvinna 80 procent av vårt avfall som material eller nya produkter.

427

Rinki-återvinningsställen

Det finns ett stort antal Rinki-återvinningsställen i anslutning till våra verksamhetsställen över hela landet.

SRyhma 0911 150x100mm.jpg?h=250

Vi minskar onödig användning av plast

Vi återvinner en så stor del som möjligt av plasten som vi använder. Vi hjälper också våra kunder att återvinna plast och erbjuder olika alternativ till plast.

Vi har avfattat ett plastprogram som definierar konkreta målsättningar och åtgärder som främjar en hållbar användning av plast.

Vi minimerar matsvinn

Hanteringen av matsvinn är en viktig del av verksamhet enligt principerna för återvinningsekonomin, men den är också en fråga om ekonomi.

Vi minimerar matsvinn genom planering och uppföljning. Vi ser till att livsmedel som hotar bli svinn säljs billigare eller delas ut för nyttoanvändning via vårt omfattande partnernätverk.

Den del av svinnet som vi av någon orsak inte kan ge vidare, lämnar vi till användning som energikälla. Vi använder matsvinn t.ex. vid produktion av biogas eller tillverkning av bioetanolbränslet Eko E85, som säljs vid ett flertal ABC-stationer.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.