Regionala och lokala leverantörer - S-gruppen
Regionala och lokala leverantörer

Regionala och lokala leverantörer

Regionala och lokala leverantörer

Bästa samarbetspartner,

Här hittar du aktuella anvisningar, länkar och blanketter som behövs för att kunna lämna in produktinformation om nya varor som introduceras i S-gruppens sortiment. Webbsidan och instruktionerna gäller enbart detaljhandelns regionala och lokala leverantörer som erbjuder sina produkter direkt till regionhandelslagen. Produkter som tas in i kedjesortimentet inom detaljhandeln behandlas på SOK, och för att kunna erbjuda eller skicka in information om dessa varor ska man följa en annan produktinformationsprocess.

Leverantörens ansvar i ett nötskal

  1. Registrera dig som leverantör via e-blankett
  2. Om du inte är säker på om du redan registrerat ditt företag kan du kontakta Ässätuki
  3. Fyll i uppgifterna om dina produkter på Excel-blankett som väljs från länkförteckningen ovan
  4. Ladda upp den ifyllda produktinformationsblanketten via S-gruppens produktinformationsportal. Inloggningslänk till portalen får du per e-post efter S-gruppen har registrerat ditt företag som leverantör.
  5. Skicka in den ifyllda produktinformationsblanketten till kontaktperson på regionhandelslag.
  6. Om du önskar kan du skicka in bilder på dina produkter till S-gruppen.

Närmare beskrivning på de olika stegen nedan.

Att registrera sig som lokal/regional leverantör

Vänligen skicka in grundläggande information om ditt företag på denna e-blankett, så att vi kan skapa en företagsprofil i våra system. Det tar 1-3 arbetsdagar.

Om du inte är säker på om ditt företag redan har en profil, kan du kontrollera det genom att kontakta Ässätuki. Registreringen bör göras bara en gång. Om du vill uppdatera din profil, kan du göra det genom att meddela Ässätuki och kontaktpersonen på regionhandelslaget om förändringarna.

Att skicka in produktinformation till S-gruppen

Efter att vi är klara med att skapa profilen meddelar vi det per e-post samt skickar en begäran att ladda upp uppgifterna om dina produkter i S-gruppens produktinformationsportal. Vänligen skicka in en kopia av produktinformationsblanketten som du laddar upp i portalen också till kontaktpersonen på regionhandelslaget.

I fortsättningen laddas information om nya produkter som tas in i regionala och lokala sortiment alltid upp via portalen genom att utnyttja blanketten. Därtill skickas informationen till regionhandelslaget, som tar hand om att aktivera produkterna i övriga system.

Om produktinformationen redan finns på e-tjänsten GS1 Synkka kan vi utnyttja den och särskild produktinformationsblankett behövs inte. Mer information om Synkka finns på gs1.fi.

För tillfället samlar vi inte produktinformation om följande produktgrupper:

  • produkter utan GTIN (EAN)-försäljningskod
  • varor som säljs över betjäningsdisk som lösviktsvara eller per styck
  • butiksgräddade bageriprodukter
  • frukt och grönsaker som säljs som lösviktsvara

Välj den rätta versionen av produktinformationsblanketten utgående från vilken typ av produkt det är fråga om:

Blanketten innehåller hjälptexter för hur man fyller i den och på rad 16 hittar man en exempelprodukt. Vänligen börja fylla i på rad 17. Vänligen observera att det inte är tillåtet att lägga till eller ta bort kolumner eller blad, eller att flytta på blad. Vänligen gå igenom alla blad och spara den ifyllda blanketten på din dator innan du laddar upp den.

Produktinformationsportal

Vi skickar en inloggningslänk till S-gruppens produktinformationsportal efter vi har skapat din företagsprofil. Första inloggning sker via länken. Därefter kan man logga in direkt på portalens startsida. Mer hjälp till att använda portalen går att hitta på länkförteckningen här eller på video. Om du inte fått inloggningslänken via e-post eller har problem med att komma in i portalen kan du kontakta Ässätuki.

Portalen gör en automatisk granskning på produktinformationsblanketten. Om det finns felaktiga eller bristfälliga uppgifter på blanketten skickar portalen en felrapport som e-post. Videoguiden (på finska) visar hur man tolkar felrapporten och korrigerar uppgifterna.

Produktbilder

Om ditt företag vill öka synligheten på produkterna på nätet under försäljningsperioden, se anvisningarna för produktbilder på dagligvaror och bruksvaror. Vid frågor gällande produktbilder kan du kontakta SOK Tietosisältö på marketcontent@sok.fi.

Exempel på produktbilder och synligheten på Foodie.fi.

Bakgrund

S-gruppen kommer att ta i bruk ett nytt enhetligt databassystem. Målet är att förbättra verksamhetsstyrningen och utveckla verksamheten. Det nya datasystemet kommer att sätta mera krav på produktinformationen som våra leverantörer kommer ut med.

Att produktinformationen är enhetlig och korrekt säkerställer att varorna har en fungerande beställnings-, levererings- och försäljningskedja. Därtill möjliggör det att produkterna kan få synlighet i näthandeln. Kraven på produktinformationen på nätet är desamma som gäller produktinformationen på konsumentförpackningar. Produktinformationen som erbjuds på nätet ska hållas löpande uppdaterad och vara enhetlig med informationen på konsumentförpackningen.

Vid frågor vänligen kontakta Ässätuki 24/7

email: assatuki.partner@sok.fi telefon: 010 76 80500

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.