Dataskydd – Behandling av personuppgifter - S-gruppen

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in

I S-gruppens personregister behandlas personuppgifter om kunder, personal och affärspartner. Uppgifterna som behandlas i respektive personregister grundar sig på användningssyftet för uppgifterna i registret. I personregistren behandlar vi endast uppgifter som är nödvändiga för användningssyftet. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister

För vilka syften använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i S-gruppens personregister för syften som på förhand fastställts för varje register. Användningssyftena kan, beroende av registret, vara åtgärder som anknyter till till exempel skötsel av kundrelationer eller anställningar.. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister

Varifrån får vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter i S-gruppens personregister är huvudsakligen sådana som du själv har gett t.ex. då du anslöt dig som ägarkund, ingick arbetsavtal eller något annat avtal med någon registerhållare i S-gruppen och senare, t.ex. under din kundrelation eller anställning. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter

Det finns flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, medgivande eller berättigat intresse, för behandlingen av personuppgifter i S-gruppens personregister. Det finns närmare information i dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. S-gruppens personregister

Vem behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av sådana anställda hos S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter det ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god databehandlingssed.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.